Testimonials

AMiS optimaliseert de workflow in de gezondheidszorg met revolutionaire technologieën. We helpen verpleegkundigen, apothekers en andere professionals in de gezondheidszorg om slimmer, sneller en veiliger te werken. In de loop der jaren hebben we het AMiS in veel zorginstellingen geïntegreerd. Wilt u weten wat de AMiS voor uw ziekenhuis kan betekenen? Lees hieronder onze testimonials.

Nieuw ziekenhuis in Bratislava volledig uitgerust met AMiS

Nemocnica Bory is een gloednieuw ziekenhuis in Bratislava, Slowakije. Na een lange periode van intensieve samenwerking is het compleet uitgerust met 54 AMiS-PRO voor de verpleegkundige workflows en 31 AMiS-X voor de artsen.Daarnaast worden er 8 transportkarren gebruikt voor medicatietransport.

Bravis hospital case AMiS

Grote stap vooruit in snelheid, kwaliteit en
veiligheid

Bij het AZ Jan Palfijn werkt elke afdeling met het mobiele zorgstation AMiS van Alphatron Medical. Ongeveer de helft daarvan is gecombineerd met een vitale functies monitor. Het ziekenhuis in Gent nam deze oplossing afgelopen jaar in fases in gebruik. Medewerkers waren direct enthousiast toen ze ermee
gingen werken. De snelheid, kwaliteit en veiligheid van het zorgproces is met grote stappen vooruitgegaan.

Bravis hospital case AMiS

Intelligente en veilige medicatie oplossing

Alle 11 klinische afdelingen van het Canisius groot project als dit.”
Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen stappen dit jaar over op een volledig nieuw digitaal medicatieproces. Het ziekenhuis wil zo de medicatieveiligheid voor patiënt en medewerker verder verhogen
en tegelijkertijd het medicatie deelproces automatiseren en optimaliseren. Vanwaar dit nieuwe, geautomatiseerde medicatieproces? Projectleider Eric Claassen en Applicatie- en Projectcoördinator Saba Iylia leggen het uit.

Bravis hospital case AMiS

Veiliger en efficiënter werken

De beslissing om nieuwe apparatuur aan te schaffen, wordt vaak genomen op directieniveau. Bij Reade centrum voor revalidatie en reumatologie in Amsterdam liep het anders. Daar was het verpleegkundige Marije van Capel die, samen met andere verpleegkundigen, zag dat het medicatieproces een stuk veiliger en efficiënter kon. Samen met haar team regelde ze dat er nieuwe zorgstations kwamen.

Bravis hospital case AMiS

Maastricht UMC+ opent
juiste medicatielade
direct vanuit het EPD

Sinds kort werkt het Maastricht UMC+ met de intelligente medicatie oplossing van Alphatron Medical: MedSafe. “Dankzij deze oplossing is de medicatieveiligheid geoptimaliseerd en het werk van mijn verpleegkundigen makkelijker”, aldus teamleider Robbert Nelissen. Samen met zijn collega’s Tino Bellemakers (Information Engineer),
Sharon Pisters (Hoofdverpleegkundige) en Ninee Drummen (Verpleegkundige) vertelt hij meer over de nieuwe beveiligde en gecontroleerde medicatietoediening in Maastricht.

Open correct medication bin directly from EPR patient identification scanning

Bravis ziekenhuis vervangt oude medicijnkarren

Sinds kort wordt op de verpleegafdelingen van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom gewerkt met AMiS-PRO. De nieuwe mobiele zorgstations worden met veel enthousiasme gebruikt als medicatiewagen en als werkstation. Imke van Merrienboer (projectmanager I&A, verhinderd voor het interview.red) , Jay Barendse (projectmanager I&A) en Marcel Swijnenburg (Zorgmanager van de zorgeenheid acuut complex snijdend in Bergen op Zoom) waren nauw betrokken bij de keuze, aanschaf en uitrol van AMiS-PRO.

Bravis hospital case AMiS

Meander MC: Erg blij met de komst van AMiS-PRO!

Onlangs kregen alle verpleegafdelingen van Meander Medisch Centrum in Amersfoort de beschikking over AMiS-PRO. Marcel Loomans (inkoper ICT van Meander MC) en de senior verpleegkundigen Jip Lubberink en Samira Yürümez waren betrokken in het proces dat uiteindelijk geleid heeft tot de keuze voor dit nieuwste multifunctionele mobiele, klinische zorgstation van Alphatron.

Meander Happy nurse with AMiS-PRO all in one clinical cow

Nieuwe bloedprikkarren 

Na jaren van trouwe dienst begonnen de bloedprikkarren van het Erasmus MC allerlei mankementen te vertonen. Batterijen die het niet meer deden, laptops die op zwart gingen, laatjes die niet meer openden…. Dagelijks werden de coördinatoren bloedafname van de afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC, Sue-Ellen Nibte en Ursula Schellens, overstelpt met klachten. Dat gold ook voor René Hengst die als consultant van de afdeling IT regelmatig klachten kreeg over het niet-functioneren van de laptops van de oude prikkaren. Uiteindelijk kwamen zij in gesprek met Cor Hardenbol van Alphatron Medical. Een intensieve periode van ontwikkelen en testen van een nieuwe prikkar startte. Het resultaat mag er zijn: een op de wensen en eisen van het Erasmus MC ontwikkelde AMIS bloedprikwagen die alle verwachtingen overstijgt.

Meander Happy nurse with AMiS-PRO all in one clinical cow

“Thanks to the active mode of the monitor, I can now update the administration and make eye contact with the patient at the same time.”