De visie

Creating flow in healthcare

Alphatron Medical Innovations heeft AMiS ontwikkeld om de dageijkse routines van verpleegkundigen, apothekers en andere zorgprofessionals te vereenvoudigen en stroomlijnen zodat ze meer tijd en aandacht kunnen besteden aan hun kerntaak: het verlenen van zorg aan hun patiënten.

Alphatron Medical heeft de AMiS ontwikkeld om de zorgprocessen voor verpleegkundigen te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

AMiS: The Digital Revolution in Nursing
De zorgprocessen aan het bed van de patiënt zijn nog niet geoptimaliseerd. Verpleegkundigen worden gedwongen om met verschillende apparaten te werken, waardoor ze telkens opnieuw moeten inloggen en meerdere keren de patiënt moeten identificeren. Patiëntenrondes zijn inefficiënt en er is weinig tijd voor persoonlijke aandacht en een vriendelijk praatje. De mobiele werkstations die door zorgprofessionals in hun patiëntenrondes worden gebruikt, kunnen betere resultaten opleveren. Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die een geïntegreerd zorgstation biedt, kan de efficiëntie en veiligheid aanzienlijk worden verbeterd. Alphatron Medical Innovations ontwikkelde de AMiS, het Alphatron Mobile intelligent careStation, om zorgprocessen voor verpleegkundigen te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Slimmer, sneller, veiliger werken. Zeker in de verpleegkundige zorg is dat van groot belang. Logisch. Om vandaag én in de toekomst écht patiëntgerichte zorg te borgen, is een digitale revolutie nodig in de verpleging. Dat kan, door robotisering volledig te integreren in de dagelijkse workflow van de verpleegkundige. Intelligent, efficiënt, veilig én persoonlijk. Dat is wat AMiS-PRO mogelijk maakt. Ook voor uw ziekenhuis.