The Digital Revolution
in Nursing

The Digital Revolution
in Nursing

Your
Personal Assistant

Save
Time

Improve
Safety

Value
for money

The Digital Revolution
in Nursing

Slimmer. Sneller. Veiliger.
Met AMiS

Slimmer. Sneller. Veiliger.
Met AMiS

From carestation to personal assistant

Slimmer werken. Met een professioneel zorgstation waar alle benodigde meetapparatuur op geintegreerd is, die de verpleegkundige direct herkent, inlogt en een ergonomische werkhouding garandeert.

From carestation to personal assistant

Slimmer werken. Met een professioneel zorgstation waar alle benodigde meetapparatuur op geintegreerd is, die de verpleegkundige direct herkent, inlogt en een ergonomische werkhouding garandeert.

From carestation to personal assistant

Slimmer werken. Met een professioneel zorgstation waar alle benodigde meetapparatuur op geintegreerd is, die de verpleegkundige direct herkent, inlogt en een ergonomische werkhouding garandeert.

From carestation to personal assistant

Slimmer werken. Met een professioneel zorgstation waar alle benodigde meetapparatuur op geintegreerd is, die de verpleegkundige direct herkent, inlogt en een ergonomische werkhouding garandeert.

Save time to make time
for excellent patient care

 

Save time to make time for excellent patient care

 

Sneller werken. Met revolutionaire technologieën die een slimme workflow mogelijk maken, waardoor de verpleegkundige enorm veel tijd bespaart en wint voor écht patiëntgerichte zorg.

Tot 40 minuten tijdbesparing met AMiS workflow optimalisatie

Improve safety

Veiliger werken. Met een intelligente oplossing die ervoor zorgt dat alleen patiëntspecifieke data kan worden ingezien, alleen de patient-specifieke medicatielade opent nadat het polsbandje van de patiënt wordt gescand en vitale waarden direct in het EPD worden opgeslagen. Zo beschikt zowel de verpleegkundige, als de arts direct over de juiste informatie en is er aanzienlijk minder kans op fouten. In alle gevallen.

Improve safety

Work Safer. With an intelligent solution, which ensures that only patient-specific data can be viewed, vital values ​​are directly stored in the EPR, and only one medication drawer opens when a patient’s wristband is scanned. This way, both the nurse and the doctor immediately have the correct information, with considerably less chance of making mistakes.

Intelligente oplossingen voor een verbeterde veiligheid

Improve safety

Veiliger werken. Met een intelligente oplossing die ervoor zorgt dat alleen patiëntspecifieke data kan worden ingezien, alleen de patient-specifieke medicatielade opent nadat het polsbandje van de patiënt wordt gescand en vitale waarden direct in het EPD worden opgeslagen. Zo beschikt zowel de verpleegkundige, als de arts direct over de juiste informatie en is er aanzienlijk minder kans op fouten. In alle gevallen.

Improve safety

Work Safer. With an intelligent solution, which ensures that only patient-specific data can be viewed, vital values ​​are directly stored in the EPR, and only one medication drawer opens when a patient’s wristband is scanned. This way, both the nurse and the doctor immediately have the correct information, with considerably less chance of making mistakes.

Intelligente oplossingen voor een verbeterde veiligheid

From saving money to value-for-money

Werk kosteneffectief. Met een volledig geïntegreerd werkstation, dat als hub dient voor alle verpleegkundige hulpmiddelen én alle apparatuur direct met het EPD verbindt. Dit vermindert niet alleen de noodzaak van grote investeringen in meerdere trolleys, extra batterijsystemen en losse EPD-verbindingen. Het levert direct toegevoegde waarde.

From saving money to value-for-money

Werk kosteneffectief. Met een volledig geïntegreerd werkstation, dat als hub dient voor alle verpleegkundige hulpmiddelen én alle apparatuur direct met het EPD verbindt. Dit vermindert niet alleen de noodzaak van grote investeringen in meerdere trolleys, extra batterijsystemen en losse EPD-verbindingen. Het levert direct toegevoegde waarde.

Waarde voor geld

From saving money to value-for-money

Werk kosteneffectief. Met een volledig geïntegreerd werkstation, dat als hub dient voor alle verpleegkundige hulpmiddelen én alle apparatuur direct met het EPD verbindt. Dit vermindert niet alleen de noodzaak van grote investeringen in meerdere trolleys, extra batterijsystemen en losse EPD-verbindingen. Het levert direct toegevoegde waarde.

From saving money to value-for-money

Werk kosteneffectief. Met een volledig geïntegreerd werkstation, dat als hub dient voor alle verpleegkundige hulpmiddelen én alle apparatuur direct met het EPD verbindt. Dit vermindert niet alleen de noodzaak van grote investeringen in meerdere trolleys, extra batterijsystemen en losse EPD-verbindingen. Het levert direct toegevoegde waarde.

Waarde voor geld