Visionen

Skapa flöde inom sjukvården

Alphatron Medical Innovations utvecklade AMiS, Alphatron Mobile intelligent Carestation, för att förenkla och effektivisera dagliga rutiner för sjuksköterskor, apotekare och annan vårdpersonal för att se till att de kan ägna mer tid och uppmärksamhet åt sin kärnuppgift: att ge sina patienter vård.

Alphatron Medical Innovations utvecklade AMiS för att förenkla och effektivisera vårdprocesser för sjuksköterskor.

AMiS: Den digitala revolutionen inom omvårdnad
Digital datainspelning har ännu inte optimerats. Sjuksköterskor tvingas arbeta med olika enheter, var och en kräver nya inloggningar och patientidentifiering många gånger om dagen. Patientrundor är ineffektiva och det finns knappast tid för personlig uppmärksamhet och en vänlig pratstund. De mobila arbetsstationerna som används av vårdpersonal i deras patientrundor kan ge bättre resultat. Genom att dra full nytta av de möjligheter som en integrerad arbetsstation erbjuder kan de förbättra effektivitet och säkerhet och därigenom möjliggöra bättre vård

Arbetar smartare, snabbare, säkrare. Särskilt när det gäller omvårdnad är detta av avgörande betydelse. För att säkerställa riktigt patientfokuserad omvårdnad idag och i framtiden är det faktiskt nödvändigt med en digital revolution inom omvårdnaden. Detta kan göras genom att helt integrera robotik i sjuksköterskornas dagliga arbetsflöde. Intelligent, effektivt, säkert och personligen. Med AmiS-PRO kan detta bli verklighet, även för ditt sjukhus.