AMiS-PRO

Arbeta smartare, snabbare, säkrare.

Säker administrering och dosering av läkemedel, mätning av vitala parametrar och hjärtdiagnostik. Allt i ett arbetsflöde vid AMiS-PRO kliniska vårdstation.

“The system gives peace and quiet in everyday work of our caregivers.”

Pieter Helmons

Chief Pharmacy Informatics Officer (CPIO), St Jansdal Hospital

Aktivt och passivt arbetsläge.

Flytta enkelt monitorn till det aktiva läget för tillgång till den integrerade utrustningen samtidigt som de ger ett optimalt läge för att kunna ha en god patientinteraktion.

Arbetsflödesoptimering

Arbetsflödesoptimering

AMiSconnect: Integrationen av AMiS-PRO och medicintekniska produkter med alla journalsystem.

Funktioner AMiS-PRO

Möjlighet att utrusta med Vital parametrar, EKG och en rad av olika medicintekniska applikationer.

Elektronisk höjdjustering

Automatisk ergonomisk arbetsställning

Aktivt och passivt touchskärmsläge

Redo att ansluta till mätutrustning

Hygienisk design

Personlig ergonomi

Varje AMiS-PRO kommer automatiskt ställa in din optimala ergonomiska arbetsposition via myHeight.

Personlig ergonomi​

Varje AMiS-PRO kommer automatiskt ställa in din optimala ergonomiska arbetsposition via myHeight.

Vitala parametrar och EKG integration

Vitala parametrar och EKG integration

AMiSconnect möjliggör kommunikation med vitala parametrar och EKG-enheter och lagrar mätningarna automatiskt i rätt patientfil i journalen. Detta sparar tid för sjuksköterskan och förbättrar säkerheten!

 

Medicinintegration

Medicinintegration

Den intelligenta MedSafe-läkemedelslösningen maximerar läkemedelssäkerheten på vårdavdelningen. Den inbyggda intelligensen säkerställer ett säkert och effektivt arbetsflöde. Med MedSafe gör du läkemedelsutmatning helt integrerad i ert journalsystem.

Technical Specifications

 StandardEconomy
Manual Height Adjustment-X
Electrical Height AdjustmentX-
Battery Capacity420wh420wh
Battery Runtime> 12 hours> 6 hours
Battery Charge Time< 3 hours< 1.5 hours
Powered USB Connection2x Outside easy accessible
2x Outside for mouse/keyboard
4x Inside
Medication IntegrationMax 6 layers
Medical CertificationEN60601-1

Tillbehörsintegration

Mer information
om AMiS-PRO?