The Digital Revolution
in Nursing

Den digitala revolutionen
inom omvårdnad

Din personliga assistent

Spara tid

Förbättra säkerheten

Värde för pengarna

Den digitala revolutionen
inom omvårdnad

Smartare. Snabbare. Säkrare.
Med AMiS

Från vårdstation till personlig assistent

Arbeta smartare. Med en professionell vårdstation, som är fullt utrustad med all nödvändig mätutrustning, möjliggör direkt igenkänning och inloggning för sjuksköterskan och garanterar också en ergonomisk arbetsställning.

Från vårdstation till personlig assistent

Arbeta smartare. Med en professionell vårdstation, som är fullt utrustad med all nödvändig mätutrustning, möjliggör direkt igenkänning och inloggning för sjuksköterskan och garanterar också en ergonomisk arbetsställning.

Spara tid för att få tid
för utmärkt patientvård

 

Spara tid för att få tid
för utmärkt patientvård

Arbeta fortare. Med revolutionerande teknik som möjliggör ett smart arbetsflöde, vilket sparar sjuksköterskan en betydande tid och ger omedelbart extra tid för verkligt patientfokuserad vård.

Arbeta fortare. Med revolutionerande teknik som möjliggör ett smart arbetsflöde, vilket sparar sjuksköterskan en betydande tid och ger omedelbart extra tid för verkligt patientfokuserad vård.

Upp till 40 minuters tidsbesparing med AMiS-arbetsflödesoptimering

Förbättra säkerheten

Arbeta säkrare. Med en intelligent lösning som säkerställer att endast patientspecifik data kan visas. Lagrar vitala värden direkt i journalen och endast patientens medicinfack öppnas när patientarmbandet skannas. På så sätt har både sjuksköterskan och läkaren omedelbart rätt information, med betydligt mindre risk att göra misstag.

Förbättra säkerheten

Arbeta säkrare. Med en intelligent lösning som säkerställer att endast patientspecifik data kan visas. Lagrar vitala värden direkt i journalen och endast patientens medicinfack öppnas när patientarmbandet skannas. På så sätt har både sjuksköterskan och läkaren omedelbart rätt information, med betydligt mindre risk att göra misstag.

Intelligenta lösningar för förbättrad säkerhet

Från att spara pengar till att få valuta för pengarna

Arbeta kostnadseffektivt med en helt integrerad arbetsstation, som fungerar som ett nav för all omvårdnadsutrustning och ansluter alla enheter direkt till journalen. Detta minskar inte bara behovet av stora investeringar i flera vagnar, ytterligare batterisystem och extra integrationer. Det ger omedelbar valuta för pengarna.

Från att spara pengar till att få valuta för pengarna

Arbeta kostnadseffektivt med en helt integrerad arbetsstation, som fungerar som ett nav för all omvårdnadsutrustning och ansluter alla enheter direkt till journalen. Detta minskar inte bara behovet av stora investeringar i flera vagnar, ytterligare batterisystem och extra integrationer. Det ger omedelbar valuta för pengarna.

Värde för pengarna