Ochrana osobných údajov

AMiS využíva technológiu Alphatron Medical Innovations B.V.

Alphatron Medical Innovations B.V., so sídlom Fairoaksbaan 192, 3045 AS Rotterdam, Holandsko, je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje:
Fairoaksbaan 192
3045 AS Rotterdam
Holandsko

+31 (0) 88-550 62 43
+31 (0) 88- 550 62 01
info@alphatroninnovations.com | www.alphatroninnovations.com

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás, prosím, na adrese info@alphatroninnovations.com alebo telefonicky na nasledujúcom čísle: +31 (0) 88 55 06 243.

Osobné údaje, ktoré spracúvame
Alphatron Medical Innovations B.V. spracúva vaše osobné údaje, ktoré sme získali tým, že využívate naše služby a/alebo tým, že ste nám ich sami poskytli. Nižšie uvádzame prehľad osobných údajov, ktoré spracúvame:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • Ďalšie osobné údaje, ktoré aktívne poskytujete, napríklad vytvorením profilu na tejto webovej stránke, korešpondenciou a telefonicky
 • Informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke
 • Internetový prehliadač a typ zariadenia

Špeciálne a/alebo citlivé osobné údaje, ktoré spracúvame
Naše webové stránky a/alebo služba nemajú v úmysle zhromažďovať informácie o návštevníkoch webových stránok, ktorí sú mladší ako 16 rokov, pokiaľ na to nemajú povolenie od rodičov alebo zákonných zástupcov. Nemôžeme však skontrolovať, či je návštevník starší ako 16 rokov. Odporúčame rodičom, aby sa zapájali do online aktivít svojich detí, aby sa zabránilo zhromažďovaniu údajov o deťoch bez súhlasu rodičov. Ak ste presvedčení, že sme bez tohto súhlasu zhromaždili osobné informácie o maloletej osobe, kontaktujte nás na adrese info@alphatroninnovations.com a tieto informácie odstránime.

Za akým účelom a na akom základe osobné údaje spracúvame
Alphatron Medical Innovations B.V. spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Vybavenie vašej objednávky a faktúry za účelom dodania tovaru a služieb
 • Zasielanie informačných bulletinov a nášho časopisu Medical Motion
 • Kontaktovanie vás telefonicky alebo e-mailom, ak je to potrebné na výkon našich služieb
 • Informovanie o zmenách v našich službách a produktoch
 • Umožnenie vám vytvoriť si účet

Ako dlho uchovávame osobné údaje
Alphatron Medical Innovations B.V. neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré sa vaše údaje zhromažďujú.

Osobné údaje pri žiadosti o zamestnanie
Alphatron Medical Innovations B.V. uchováva vaše údaje po obdobie 180 dní, ak o sa zaregistrujete prostredníctvom webovej stránky. Na tieto účely využívame náborový systém Emply. Podľa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude s osobnými údajmi zaobchádzané ako s dôvernými údajmi a budú použité iba na účely opísané v tomto texte. Sme povinní dodržiavať príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Účelom zhromažďovania osobných údajov je vyhodnotiť a kontaktovať zainteresovaných a kvalifikovaných uchádzačov o voľné pracovné miesta v našej spoločnosti. Vaše údaje sú uložené na zabezpečených serveroch, ktoré sa nachádzajú v rámci EÚ.

Údaje v tejto databáze možno použiť na anonymné štatistické účely. Informácie sa použijú ako celok. Na základe použitých informácií nemožno identifikovať jednotlivých používateľov. Vaše údaje uložené v databáze si môžete kedykoľvek pozrieť. Svoje informácie môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. Ak ste sa neprihlásili po obdobie 180 dní, vaše údaje budú z databázy odstránené. Svoje údaje môžete kedykoľvek vymazať po prihlásení sa a kliknutí na „vymazať užívateľa“ alebo nás kontaktovať.

Ak podáte žiadosť o zamestnanie prostredníctvom recruitment@alphatronmedical.com, vaše údaje budú uchované po obdobie 30 dní.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami
Alphatron Medical Innovations B.V. nepredáva vaše informácie tretím stranám a poskytuje ich, iba ak je to nevyhnutné na uskutočnenie našej dohody s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti. So spoločnosťami, ktoré spracúvajú vaše údaje v rámci nášho poverenia, uzatvárame dohodu o spracovaní údajov, aby sme zabezpečili rovnakú úroveň zabezpečenia a dôvernosti vašich údajov. Za tieto operácie spracovania zostáva zodpovedná spoločnosť Alphatron Medical Innovations B.V.

Cookies alebo podobné techniky, ktoré používame
Alphatron Medical Innovations B.V. používa iba technické a funkčné cookies a analytické cookies, ktoré nenarúšajú vaše súkromie. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača, tabletu alebo smartfónu pri prvej návšteve tejto webovej stránky. Súbory cookie, ktoré používame, sú potrebné pre technickú prevádzku webových stránok a váš používateľský komfort. Zaisťujú, aby webová stránka fungovala správne, a pamätajú si napríklad vaše preferencie. Týmto môžeme tiež optimalizovať našu webovú stránku. Cookies môžete deaktivovať tým, že nastavíte svoj internetový prehliadač tak, aby už súbory cookie neukladal. Okrem toho môžete tiež vymazať všetky predtým uložené informácie pomocou nastavení prehľadávača.

Zobrazenie, úprava alebo odstránenie údajov
Máte právo na prezeranie, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namietať spracovanie vašich osobných údajov Alphatron Medical Innovations B.V. a máte právo na prenosnosť osobných údajov. To znamená, že nás môžete požiadať o zaslanie osobných údajov, ktoré máme vo vašom počítačovom súbore, vám alebo inej organizácii, ktorú uvediete. Žiadosť o kontrolu, opravu, vymazanie, prenos vašich osobných údajov, odvolanie súhlasu alebo námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete podať prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Ako chránime osobné údaje
Alphatron Medical Innovations B.V. berie ochranu vašich údajov vážne a prijíma príslušné opatrenia, aby zabránila zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nechcenému vyzradeniu a neautorizovaným zmenám. Ak máte dojem, že vaše údaje nie sú zabezpečené alebo že existujú náznaky zneužitia, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis alebo info@alphatroninnovations.com.

Formulár ochrany osobných údajov