Integrácia výdaja liekov

Integrácia výdaja liekov

Posledných 50 metrov procesu spätnoväzobnej slučky ‚CLOSED-LOOP-PROCESS‘ (z lekárne ku pacientovi) je podceňovanou témou. Inteligentné riešenie medikácie MedSafe sa zameriava na túto časť trajektórie. Maximalizuje bezpečnosť podávania liekov pri ošetrovaní pacienta. Integrovaná inteligencia zaisťuje bezpečné a efektívne pracovné postupy.

„Zabezpečte ‚closed-loop‘ proces výdaja liekov aj pri posledných 50 metroch v nemocnici až ku lôžku pacienta.“

MedSafe modularita

Úrovne
Na AMiS-PRO je možné nakonfigurovať maximálne šesť úrovní na pre zásuvky na lieky. Na AMiS-X je možné nakonfigurovať maximálne tri úrovne.

Zásuvky
K dispozícii sú tri rôzne typy zásuviek. Od individuálnej zásuvky pre jedného pacienta po veľkú skladovaciu zásuvku. AMiS-PRO má kapacitu maximálne 24 zásuviek, maximálna kapacita AMiS-X je 12 zásuviek.

 

Možnosti autorizácie

MedSafe je k dostupný v dvoch rôznych verziách.

COLLECTIVE LOCK

MedSafe-intelligent

Odomkne všetky zásuvky na lieky osobnou kartou alebo priamo z EZK

INDIVIDUAL LOCK

MedSafe-individual

Odomkne sa len špecifická zásuvka na lieky, pre daného pacienta alebo s konkrétnou medikáciou, automaticky z EZK

AMiSconnect MedSafe

AMiSconnect MedSafe

Prostredníctvom AMiSconnect MedSafe sú zásuvky s liekmi plne riadené softvérom. MedSafe poskytuje prístup k zásuvke s konkrétnym liekom alebo k špecifickej zásuvke daného pacienta priamo z EZK. Autorizácia užívateľa pre prístup k liekom bude vždy skontrolovaná. Každá akcia užívateľa sa tiež zaznamená a zobrazí na informačnom paneli AMiSconnect . Vďaka MedSafe je výdaj liekov bezpečný a plne integrovaný do EZK.

Výhody AMiS-PRO + AMiSconnect

Výhody
AMiS-PRO + AMiSconnect

+ Nie je potrebné hľadať správnu zásuvku
+ Nie je potrebné štítkovanie zásuviek pre pacientov
+ Ošetrovateľ používa iba jeden vozík

+ Neustála ochrana výdaja liekov
+ Vysoko zlepšená bezpečnosť výdaja liekov
+ Centrálna autorizácia
+ Záznam a štatistiky všetkých akcií užívateľa

Časová úspora až do 25 minút
na ošetrovateľa počas jednej služby

Vysoko zlepšená
bezpečnosť výdaja liekov

Nepretržitá
ochrana výdaja liekov

Logistika liekov

Logistics Slowaaks

Pre každú situáciu v nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení ponúka AMiS vlastné riešenie na distribúciu liekov z lekárne na oddelenia.

Viac informácií o MedSafe?