Integrácia výdaja liekov

Integrácia výdaja liekov

Posledných 50 metrov procesu spätnoväzobnej slučky ‚CLOSED-LOOP-PROCESS‘ (z lekárne ku pacientovi) je podceňovanou témou. Inteligentné riešenie medikácie MedSafe sa zameriava na túto časť trajektórie. Maximalizuje bezpečnosť podávania liekov pri ošetrovaní pacienta. Integrovaná inteligencia zaisťuje bezpečné a efektívne pracovné postupy.

„Zabezpečte ‚closed-loop‘ proces výdaja liekov aj pri posledných 50 metroch v nemocnici až ku lôžku pacienta.“

MedSafe modularita

Úrovne
Na AMiS-PRO je možné nakonfigurovať maximálne šesť úrovní na pre zásuvky na lieky. Na AMiS-X je možné nakonfigurovať maximálne tri úrovne.

Zásuvky
K dispozícii sú tri rôzne typy zásuviek. Od individuálnej zásuvky pre jedného pacienta po veľkú skladovaciu zásuvku. AMiS-PRO má kapacitu maximálne 24 zásuviek, maximálna kapacita AMiS-X je 12 zásuviek.

 

Možnosti autorizácie

MedSafe je k dostupný v dvoch rôznych verziách.

COLLECTIVE LOCK

MedSafe-intelligent

Odomkne všetky zásuvky na lieky osobnou kartou alebo priamo z EZK

INDIVIDUAL LOCK

MedSafe-individual

Odomkne sa len špecifická zásuvka na lieky, pre daného pacienta alebo s konkrétnou medikáciou, automaticky z EZK

AMiSconnect MedSafe

AMiSconnect MedSafe

Prostredníctvom AMiSconnect MedSafe sú zásuvky s liekmi plne riadené softvérom. MedSafe poskytuje prístup k zásuvke s konkrétnym liekom alebo k špecifickej zásuvke daného pacienta priamo z EZK. Autorizácia užívateľa pre prístup k liekom bude vždy skontrolovaná. Každá akcia užívateľa sa tiež zaznamená a zobrazí na informačnom paneli AMiSconnect . Vďaka MedSafe je výdaj liekov bezpečný a plne integrovaný do EZK.

Výhody AMiS-PRO + AMiSconnect

Výhody
AMiS-PRO + AMiSconnect

+ Nie je potrebné hľadať správnu zásuvku
+ Nie je potrebné štítkovanie zásuviek pre pacientov
+ Ošetrovateľ používa iba jeden vozík

+ Neustála ochrana výdaja liekov
+ Vysoko zlepšená bezpečnosť výdaja liekov
+ Centrálna autorizácia
+ Záznam a štatistiky všetkých akcií užívateľa

Časová úspora až do 25 minút
na ošetrovateľa počas jednej služby

Vysoko zlepšená
bezpečnosť výdaja liekov

Nepretržitá
ochrana výdaja liekov

Logistika liekov

Pre každú situáciu v nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení ponúka AMiS vlastné riešenie na distribúciu liekov z lekárne na oddelenia.

Viac informácií o MedSafe?