Optimalizácia pracovných postupov

Optimalizácia pracovných postupov

Optimalizujte ošetrovateľské pracovné postupy integráciou AMiS so zdravotníckymi prístrojmi a ich priamym prepojením so systémom EZK. AMiSconnect zabezpečuje pre ošetrovateľa plynulú, bezpečnú a efektívnu prácu.

Časová úspora až do 40 minút
na ošetrovateľa počas jednej služby

Bezchybné meranie
vitálnych funkcií a EKG

Zabezpečené
zásuvky s medikáciou

Vysoko zvýšená
bezpečnosť medikácie

Vždy presné
informácie v systéme EZK

FLOW V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

FLOW V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

1. Identifikácia ošetrovateľa​

Ošetrovateľ sa identifikuje prihlásením do systému pomocou osobnej karty.

2. myHeight

AMiSconnect myHeight nastaví AMiS automaticky na správnu ergonomickú pracovnú výšku (na základe centrálne uložených údajov).

3. Identifikácia pacienta​

Ošetrovateľ identifikuje pacienta a v systéme EZK automaticky otvorí jeho správnu zložku.

4. ViTALS

AMiSconnect ViTALS po validácii automaticky uloží merania do správnej zložky pacienta.

5. MedSafe

AMiSconnect MedSafe otvára zásuvku pre konkrétneho pacienta priamo na základe údajov z EZK.

Technické špecifikácie

Modulárna platforma

Podpora viacerých ošetrovateľských procesov, vyžadujúcich viacero zariadení, spojených na jednej platforme:

  • Prostredníctvom jedného EMR (Electronic Medical Record) pripojenia zabezpečená plná konektivita.
  • Nevyžaduje sa žiadna lokálna inštalácia.
Virtuálna pracovná plocha

Podpora infraštruktúry virtuálnej pracovnej plochy (VDI – Virtual Desktop Infrastructures). AMiSconnect vyžaduje iba centrálnu inštaláciu softvéru, ktorý ho robí dokonale kompatibilným s prostrediami VDI.

Správa užívateľov

Správu užívateľov je možné vykonať prostredníctvom:

  • Prepojenie so službou Active Directory
  • Správa užívateľov AMiSconnect
Integrácia informácií

Náš softvér sa pripája do systému EZK za účelom získania aktuálnych demografických údajov pacientov a ukladania získaných hodnôt meraní. Táto integrácia sa dosahuje prostredníctvom štandardizovaného protokolu HL7:

  • HL7-ADT (demografické údaje o pacientovi)
  • HL7-ORU (ukladanie meraní vitálnych funkcií)

* Táto integrácia na úrovni informácií je vyžadovaná pre aplikácie MedSafe-IL a ViTALS

Kompatibilita zariadení

Podporovaných je viacero zariadení a značiek. To umožňuje optimalizovaný ošetrovateľský pracovný postup prostredníctvom jednej spájajúcej platformy.

Záznam a štatistiky

Všetky akcie používateľov sa zaznamenávajú a prezentujú na webovom paneli AMiSconnect. Uvedené štatistiky umožňujú získať prehľad o ošetrovateľských pracovných postupoch vo vašej nemocnici.

Autentifikácia užívateľa

Užívatelia sa môžu na softvérovej platforme autentifikovať pomocou:

  • PIN kódu
  • Osobnej karty
  • SSO (Single Sign-On) pripojenia
  • Tlačidla integrovaného v EZK
Integrácia pracovných tokov

Implementáciou tlačidla do vášho softvéru EZK je možné aplikácie AMiSconnect používať priamo z EZK. Odbúrava sa tým duplicitné prihlasovanie ošetrovateľa a duplicitná identifikácia pacienta.

Pripojením cez naše http-API sa identifikácia užívateľa a pacienta prenáša na platformu s cieľom optimalizovať ošetrovateľské pracovné postupy.

Optimalizácia pracovných postupov, ktorá teší ošetrovateľa!

Viac informácií o AMiSconnect?