The Digital Revolution
in Nursing

Digitálna revolúcia
v ošetrovateľstve

Váš
osobný asistent

Ušetrite
čas

Zvýšte
bezpečnosť

Hodnota
za peniaze

Digitálna revolúcia
v ošetrovateľstve

Inteligentnejšie. Rýchlejšie. Bezpečnejšie.
S AMiS

Od
ošetrovateľ
skej stanice
k osobnému
asistentovi

Pracujte inteligentnejšie. S profesionálnou ošetrovateľskou stanicou, v ktorej sú integrované všetky potrebné diagnostické prístroje a ktorá ošetrovateľa automaticky priamo rozpozná a prihlási do systému. Rovnako zaručuje ergonomickú pracovnú polohu.

Od
ošetrovateľ
skej stanice
k osobnému
asistentovi

Pracujte inteligentnejšie. S profesionálnou ošetrovateľskou stanicou, v ktorej sú integrované všetky potrebné diagnostické prístroje a ktorá ošetrovateľa automaticky priamo rozpozná a prihlási do systému. Rovnako zaručuje ergonomickú pracovnú polohu.

Ušetrite čas, ktorý môžete investovať
do skvelej starostlivosti o pacienta

Ušetrite čas, ktorý môžete investovať do skvelej starostlivosti o pacienta

Pracujte rýchlejšie. S revolučnými technológiami, ktoré umožňujú inteligentný pracovný postup a ušetria ošetrovateľovi signifikantné množstvo pracovného času. Ušetrený čas môže byť potom investovaný do skutočnej, na pacienta orientovanej, zdravotnej starostlivosti.

Pracujte rýchlejšie. S revolučnými technológiami, ktoré umožňujú inteligentný pracovný postup a ušetria ošetrovateľovi signifikantné množstvo pracovného času. Ušetrený čas môže byť potom investovaný do skutočnej, na pacienta orientovanej, zdravotnej starostlivosti.

S AMiS optimalizáciou pracovných postupov dosiahnete časovú úsporu až do 40 minút

Zlepšite bezpečnosť

Pracujte bezpečnejšie. S inteligentným riešením, ktoré zabezpečuje, že špecifické dáta o pacientovi k nahliadnutiu a otvorenie len jednej zo zásuviek s liekmi prebehne až po zoskenovaní identifikačného náramku pacienta. Vitálne funkcie pacienta budú priamo uložené v EZK. Takto má ošetrovateľ a rovnako i lekár okamžite potrebné a správne informácie, čím sa značne znižuje šanca na chybné rozhodnutie.

Zlepšite bezpečnosť

Pracujte bezpečnejšie. S inteligentným riešením, ktoré zabezpečuje, že špecifické dáta o pacientovi k nahliadnutiu a otvorenie len jednej zo zásuviek s liekmi prebehne až po zoskenovaní identifikačného náramku pacienta. Vitálne funkcie pacienta budú priamo uložené v EZK. Takto má ošetrovateľ a rovnako i lekár okamžite potrebné a správne informácie, čím sa značne znižuje šanca na chybné rozhodnutie.

Inteligentné riešenie na zlepšenie bezpečnosti

Od úspor ku hodnote za peniaze

Pracujte hospodárne. S plne integrovanou ošetrovateľskou stanicou, ktorá slúži ako centrum pre všetky ošetrovateľské prístroje a tieto prístroje spája s EZK. Nielenže sa tým znižuje potreba investícií do rôznych pracovných staníc, extra batérií a samostatných prípojok do EZK. Toto riešenie poskytuje okamžitú hodnotu za peniaze.

Od úspor ku hodnote za peniaze

Pracujte hospodárne. S plne integrovanou ošetrovateľskou stanicou, ktorá slúži ako centrum pre všetky ošetrovateľské prístroje a tieto prístroje spája s EZK. Nielenže sa tým znižuje potreba investícií do rôznych pracovných staníc, extra batérií a samostatných prípojok do EZK. Toto riešenie poskytuje okamžitú hodnotu za peniaze.

Hodnota za peniaze