Vitale Tegn og EKG-integrasjon

Vitale Tegn og EKG-integrasjon

Vitale tegn og EKG-enheter kan enkelt integreres med AMiS. Disse integreringene gjør bruken av flere mobile enheter, pålogginger og pasientidentifikasjoner overflødig. Informasjonen fra vitale tegn-enheten vises på AMiS-skjermen, og NEWS II (National Early Warning Score) beregnes automatisk. Alle målinger lagres direkte på rett pasient i EPJ.

“The heart rate or blood pressure is now automatically stored in our EPR system. This saves time and minimizes the risk of errors.”

Melissa van der Knaap

Obstetrics nurse, Reinier de Graaf Hospital

AMiSconnect ViTALS

AMiSconnect muliggjør kommunikasjon med Vitale Tegn og EKG-enheter, og lagrer målingene automatisk direkte på rett pasient i EPJ. Dette sparer tid for sykepleieren og forbedrer sikkerheten!

Fordeler med AMiS-PRO + AMiSconnect

Fordeler med AMiS-PRO + AMiSconnect

+ Sykepleieren har alle funksjonaliteter i én vogn
+ Målte verdier lagers automatisk i riktig EPJ

+ Verdier vises på AMiS-skjermen
+ Målte verdier blir gjort tilgjengelige i riktig EPJ med en gang

Opptil 15 minutter spart
tid per sykepleier per skift

Økt
pasientsikkerhet

Mer onformasjon om ViTALS?