Visjonen vår

Creating flow in healthcare

Alphatron Medical Innovations utviklet AMiS -Alphatron Mobile intelligent Carestation, for å forenkle og strømlinjeforme daglige rutiner for sykepleiere, farmasøyter og annet helsepersonell slik at de kan få mer tid til hovedoppgaven sin: Gi pleie og omsorg til pasientene.

AMiS: The Digital Revolution in Nursing
Digital dataregistrering er ennå ikke optimalisert. Sykepleiere blir tvunget til å jobbe med forskjellige enheter, som hver gang krever ny pålogging og pasientidentifikasjon. Rundene til pasientene er ineffektive, og det er knapt tid til personlig oppmerksomhet og en vennlig prat. De mobile arbeidsstasjonene som brukes av helsepersonell på rundene deres, kunne gi bedre resultater. Ved å dra full nytte av mulighetene som tilbys av en integrert arbeidsstasjon, kan de forbedre effektiviteten og sikkerheten og derved muliggjøre bedre pleie

Working smarter, faster, safer. Especially when it comes to nursing care, this is of vital importance. In fact, to ensure truly patient-focused nursing care today and in the future, a digital revolution is necessary in nursing. This can be done, by fully integrating robotics into the nurses daily workflow. Intelligently, efficiently, safely, and personally. With AmiS-PRO, this can become reality, for your hospital as well.