Medisinlogistikk

Medisinlogistikk

For enhver situasjon på sykehus eller institusjon sikrer AMiS egne løsninger en god medisinlogistikk fra apotek til avdeling. Gjennom å forbedre prosessene ved sengen kan helsepersonell bruke mer av sin tid til kjerneoppgaven; å gi den pleien pasienten fortjener.

“Sikker, trygg og effektiv…. I henhold til lukket legemiddelsløyfe!”

Bytt ut individuelle medisinskuffer ved å bruke en transportvogn eller bruk de utskiftbare medisinkassettene sammen med forskjellige transportløsninger. Alle alternativene kan brukes til en sikker og effektiv transport av medisiner mellom det apoteket og avdelingen.

Transport av medisinskuffer

 • Bytting av- eller transport av forskjellige sikrede skuffer fra en eller flere avdelinger
 • Ikke behov for å bytte hele medisinkassetten
 • Vognen kan også brukes i apoteket når medisinskuffene fylles
 • Ergonomisk og kompakt design
 • Kapasitet på 48 medisinskuffer i enkel vogn (evt 96 i vogner av dobbel bredde)

Transport av medisinkassetter

 • Transport av fylte, sikrede kasetter, inkludert skuffer
 • Ergonomisk ved bytte med AMiS-PRO: enkel og lett flytting (uten løft)
 • Vognen kan også brukes i apoteket når medisinskuffene fylles
 • Koble sammen opptil 3 transportvogner slik at man kan transportere flere medisinkasetter samtidig

Kasettransport (flere kasetter)

 • Transport av fylte kasetter inkludert skuffer
 • Transport av maksimalt fire kasetter samtidig

Mer informasjon om medisinlogistikk?