Optimalisert arbeidsflyt

Optimalisert arbeidsflyt

Forbedre arbeidsflyten ved å integrere AMiS og medisinsk utstyr med EPJ. AMiSconnect gir en sømløs, trygg og effektiv arbeidsflyt for sykepleieren.

Spar opptil
40 minutter

Ingen feil i overføring av Vitale Tegn
og EKG-målinger til EPJ

Låsbare
medisinskuffer

Stor forbedring av
sikkerheten ved medisin-håndtering

Alltid korrekt
informasjon i EPJ

ARBEIDSFLYT

ARBEIDSFLYT

1. Identifisering av sykepleier

Sykepleier identifiseres ved innlogging med personlig ID-kort

2. myHeight

AMiSconnect myHeight justerer AMis automatisk til korrekt arbeidshøyde for brukeren (basert på sentralt lagrede data).

3. Pasientindentifisering

Sykepleier identifiserer pasienten, og systemet åpner automatisk EPJ med riktig pasient.

4. ViTALS

AMiSconnect ViTALS lagrer automatisk Vitale Tegn i EPJ etter validering

5. MedSafe

AMiSconnect MedSafe åpner pasientens medisinskuff direkte fra EPJ-systemet

Arbeidsflyten som gjør sykeleieren glad!

Mer informasjon om AMiSconnect?