AMiS-PRO

Jobb smart, raskt og trygt.

Trygg medisinhåndtering, Vitale Tegn og EKG. Alt dette sømløst i én arbeidsflyt med AMiS-PRO medisinvogn.

“The system gives peace and quiet in everyday work of our caregivers”

Pieter Helmons

Chief Pharmacy Informatics Officer (CPIO), St Jansdal Hospital

Aktiv og passiv
arbeidsmodus

Enkelt å sette skjermen i aktiv touch modus som gir
systemadgang og riktig samhandling med pasient.

Optimalisert arbeidsflyt

 

Optimalisert arbeidsflyt

 

AMiSconnect: En integrering mellom AMiS-PRO og medisinsk utstyr med ethvert EPJ-system.

AMiS-PRO spesifikasjoner

Kan utvides med Vital Tegn, EKG og annet ekstrautstyr

Elektrisk
høydejustering

Automatisk ergonomisk arbeidsposisjon

Passiv og aktiv
touch arbeidsmodus

Tilknyttes måleinstrumenter

Designet for
best mulig hygiene

Personlig
ergonomi

Du får alltid din egen ergonomiske posisjon på hver AmiS-PRO, levert av myHeight.

Personlig
ergonomi

Du får alltid din egen ergonomiske posisjon på hver AmiS-PRO, levert av myHeight.

Vitale Tegn og EKG-integrasjon

Vitale Tegn og EKG-integrasjon

AMiSconnect sikrer kommunikasjon mellom Vitale Tegn og EKG instrumenter. Den lagrer målene automatisk i riktig pasienjournal i EPJ. Dette sparer tid for sykepleieren i tillegg til økt sikkerhet!

Integrert medisinhåndtering

Integrert medisinhåndtering

Den intelligente MedSafe-løsningen gir maksimal medisinhåndteringssikkerhet ved avdelingen, og gir en trygg og effektiv arbeidsflyt. Med MedSafe gjør du administrasjon av medisiner direkte integrert med EPJ.

Integrering av ekstrautstyr

Mer informasjon om
AMiS-PRO?