The Digital Revolution
in Nursing

Hoitotyön digitaalinen
vallankumous

Henkilökohtainen avustaja

Säästää aikaa

Parantaa turvallisuutta

Vastinetta rahalle

Hoitotyön digitaalinen
vallankumous

Älykkäämpi. Nopeampi. Turvallisempi.
AMiS.

Hoito-
kärrystä
henkilö-
kohtaiseksi
avustajaksi

Työskentele älykkäämmin. Ratkaisuna liikkuva hoitopiste, jossa on kaikki tarpeelliset mittaustoiminnot, ja joka mahdollistaa hoitajan tunnistamisen ja sisäänkirjautumisen, sekä varmistaa työasennon ergonomisuuden.

Hoito-
kärrystä
henkilö-
kohtaiseksi
avustajaksi

Työskentele älykkäämmin. Ratkaisuna liikkuva hoitopiste, jossa on kaikki tarpeelliset mittaustoiminnot, ja joka mahdollistaa hoitajan tunnistamisen ja sisäänkirjautumisen, sekä varmistaa työasennon ergonomisuuden.

Säästä ja vapauta aikaa laadukkaaseen hoitotyöhön.

 

Säästä ja vapauta aikaa laadukkaaseen hoitotyöhön.

Työskentele nopeammin. Käänteentekevä teknologia mahdollistaa älykkään työnkulun, joka säästää merkittävästi hoitohenkilökunnan aikaa, sekä vapauttaa välittömästi resursseja potilaskeskeiseen hoitotyöhön.

Työskentele nopeammin. Käänteentekevä teknologia mahdollistaa älykkään työnkulun, joka säästää merkittävästi hoitohenkilökunnan aikaa, sekä vapauttaa välittömästi resursseja potilaskeskeiseen hoitotyöhön.

AMiS-järjestelmän työnkulun optimointi säästää jopa 40 minuttia työaikaa

Paranna
potilas-
turvallisuutta

Työskentele turvallisemmin. Älykäs ratkaisu pitää huolen siitä, että ainoastaan yksittäisen potilaan tietoja voidaan tarkastella kerrallaan, vitaaliarvot tallentuvat suoraan sähköiseen potilastietojärjestelmään, ja ainoastaan yksi lääkelokerikko avautuu kerrallaan potilaan rannekkeen skannaamisen jälkeen. Näin sekä lääkäri että hoitaja saavat välittömästi oikean tiedon, ja inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee.

Paranna
potilas-
turvallisuutta

Työskentele turvallisemmin. Älykäs ratkaisu pitää huolen siitä, että ainoastaan yksittäisen potilaan tietoja voidaan tarkastella kerrallaan, vitaaliarvot tallentuvat suoraan sähköiseen potilastietojärjestelmään, ja ainoastaan yksi lääkelokerikko avautuu kerrallaan potilaan rannekkeen skannaamisen jälkeen. Näin sekä lääkäri että hoitaja saavat välittömästi oikean tiedon, ja inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee.

Älykkäät ratkaisut osana parempaa potilasturvallisuutta

Ei pelkkää säästöä, vaan myös vastinetta rahalle

Työskentele kustannustehokkaasti. Ratkaisu muodostaa täysin integroidun työaseman, joka toimii alustana kaikille hoitovälineille sekä yhdistää kaikki laitteet suoraan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Tämä vähentää tarvetta investoida useisiin kärryihin, ylimääräisiin akkujärjestelmiin sekä potilastietokantayhteyksiin. Kustannushyödyt ovat välittömät.

Ei pelkkää säästöä, vaan myös vastinetta rahalle

Työskentele kustannustehokkaasti. Ratkaisu muodostaa täysin integroidun työaseman, joka toimii alustana kaikille hoitovälineille sekä yhdistää kaikki laitteet suoraan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Tämä vähentää tarvetta investoida useisiin kärryihin, ylimääräisiin akkujärjestelmiin sekä potilastietokantayhteyksiin. Kustannushyödyt ovat välittömät.

Vastinetta rahalle